شماره حساب

بهترین و سریعترین راه واریز هزینه پنل پیام کوتاه، پرداخت اینترنتی است که لازم است کارت بانکی عضو شتاب شما، رمز دوم داشته باشد، جهت تعریف رمز دوم به دستگاه خودپرداز بانک مربوطه مراجعه نموده و گزینه عملیات رمز و سپس رمز دوم را انتخاب نمایید.

در صورتی که اعتبار شما منفی باشد، با شارژ حساب خود به میزانی که موجودی شما مثبت شود، در حقیقت، هزینه پنل و شماره را پرداخت نموده اید و ما بقی به عنوان اعتبار ارسال پیامک، به حساب شما منظور خواهد شد.

جهت پرداخت آنلاین کلیک کنید.

در صورتی که رمز دوم نداشته باشید، از طریق حسابهای زیر میتوانید هزینه را پرداخت نمایید:

=========================================

حساب شماره : ۳۳۴۶۰۱۲۰۰۴ بانک ملت

شناسه شبا : ۶۴۰۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳۳۴۶۰۱۲۰۰۴

شماره کارت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۹۸۰۱۸۴۶۷

=========================================

 

حساب شماره : ۰۳۰۴۵۶۸۱۲۳۰۰۹ بانک ملی

شناسه شبا : ۶۱۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۳۰۴۵۶۸۱۲۳۰۰۹

شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۱۸۳۲۲۱۶۸۴۴

=========================================

حساب شماره : ۴۸۲۰۵۷۸۸۵۱ بانک تجارت

شناسه شبا : ۳۱۰۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۴۸۲۰۵۷۸۸۵۱

شماره کارت : ۶۲۷۳۵۳۳۱۰۰۵۰۶۳۳۸