تماس با ما

آدرس پستی: حصیرآباد خیابان ۱۰ چهار راه دوم مدرسه علمیه امام جعفر صادق علیه السلام کد پستی ۶۱۷۵۶۵۴۶۸۳

تلفن ثابت : ۰۶۱۳۲۲۶۸۱۰۹