به منظور حمایت از فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی حوزه های علمیه و طلاب و روحانیون بر آن شدیم تا گامی هرچند کوچک در این راستا برداریم، لذا با راه اندازی این سامانه، ضمن ارائه پنل ارسال و دریافت با کمترین قیمت ممکن، از صرف هزینه های بعضاً نامعمول در این عرصه جلوگیری نماییم، سامانه های مشابه، با تبلیغاتی از جمله پنل رایگان، شماره رایگان و غیره اقدام به جذب مشتری مینمایند، اگر پنل را به قول خودشان رایگان دهند، قیمتی برای شماره اختصاصی میگیرند که چندین برابر قیمت واقعی شماره است، اگر شماره را رایگان اعلام کنند، قیمت پنل چنان خواهد بود که به اندازه قیمت چند شماره، از مشتری گرفته میشود، اگر هر دو را رایگان اعلام نمایند، هزینه بالای ارسال و یا هزینه تمدید سالیانه، جبران آن دو را خواهد کرد.

سامانه پیام کوتاه حوزه،با توجه به اهداف تشکیلش و در نظر نگرفتن سود مادی جهت فعالیت و خاص بودن کاربرانش، به بازگشت هزینه اولیه، (بدون سود) اکتفا کرده و قیمت واقعی تمام شده را به مشتریان خود ارائه میدهد.